Wat is een holistische levensstijl?

Een holistische levensstijl, wat is dat nu eigenlijk precies? Hoe breng je zo’n holistische levensstijl in de praktijk en kun je ook holistisch eten? In dit artikel nemen we het holisme nader onder de loep en geven een volledig beeld van deze ‘alomvattende’ levensvisie.

De betekenis van holistisch

Holistisch is afgeleid van het Grieks woord holos. Dit betekent geheel of volledig. Holistisch zou je in een woord dan ook kunnen omschrijven als alomvattend. Als er naar het geheel wordt gekeken, is iets ‘holistisch’ te noemen. De verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd worden buiten beschouwing gelaten.

Holistische levensstijl ontwikkelen

Door naar het geheel te kijken in plaats van slechts een gedeelte daarvan, kun je een holistisch wereldbeeld vormen. Vanuit datzelfde basisprincipe kun je bijvoorbeeld ook een holistische levensstijl gaan ontwikkelen. Maar wat moet je doen om zo’n op het holisme geïnspireerde leefwijze in de praktijk te brengen?

Alles is met elkaar verbonden

Holisme is dus een levensfilosofie die is gebaseerd op de gedachte dat alles met elkaar verbonden is. Het een kun je niet los zien van het ander. Of het nu om mensen, dieren, planten of energie gaat, alles maakt deel uit van een groter geheel. Samen vormen we een enorme keten waarin iedere individuele schakel een rol speelt. Hoe sterk die keten is, hangt uiteindelijk af van de zwakste schakel. Wanneer je daarvoor je ogen sluit en je alleen maar focust op je eigen individuele gelukzaligheid, dan staat dat op gespannen voet met een holistische levensstijl.

De mens is een geheel van verschillende facetten

De mens is een geheel waarbij zowel het lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele met elkaar zijn verbonden. Al deze verschillende facetten die elkaar wederzijds beïnvloeden, maken ons tot mens. Volgens de holistische zienswijze werkt alles met elkaar samen. Op die manier ontstaat een harmonisch geheel.

Dit betekent ook dat wanneer je de holistische levensvisie toepast op het menselijk lichaam, je dit niet alleen maar kan zien als een aantal losse onderdelen. De holistische geneeskunde kijkt bij een kwaal daarom altijd naar het totaalbeeld. Heb je last van je buik, dan moet je bijvoorbeeld ook de psychische oorzaken meenemen in je diagnose.

Grondbeginselen van een holistische levensstijl

Naar het geheel kijken, van jezelf houden, negatieve gevoelens gebruiken als leermeester en naar de beste versie van jezelf groeien worden gezien als beginsels van de holistische levensstijl. Daarbij ga je steeds uit van het vijfde beginsel, dat er geen goed of fout bestaat.

Dat laatste houdt ook in dat er geen absolute holistische leefwijze bestaat of strikte regels waar je je aan moet houden. Iedereen kan dit op zijn eigen manier invullen. Of je nu fanatiek aan yoga doet, mediteert, poëzie leest of dagelijks een wandeling maakt of gaat sporten, het kan allemaal in zo’n ‘alomvattende’ levensstijl passen.

Holistische voeding, lief zijn voor je lichaam

Rode draad in een holistische levensstijl is dat je gezond probeert te leven. Daarin speelt voeding een belangrijke rol. Van jezelf houden, betekent automatisch dat je lief bent voor je lichaam. Alles wat je eet, wordt door je lichaam opgenomen en verwerkt. Dat geldt voor zowel goede, gezonde voeding als ongezond voedsel. Niet voor niets bestaat de uitspraak: ‘Je bent wat je eet’.

Hoe kun je holistisch eten?

Holistisch eten wil zeggen dat je bewust kiest voor gezonde voeding. Daar horen onder meer verse groenten en fruit bij, bonen, granen, noten en zaden en verschillende superfoods. Maar ook gezonde vetten die je bijvoorbeeld vindt in avocado’s, olijfolie of vette vis als zalm. Ze zorgen voor een lager cholesterolgehalte. Daarnaast is het ook belangrijk dat je voldoende antioxidanten binnenkrijgt. Zo bescherm je het lichaam dat je lief hebt.

WANT MORE?

SIGN UP TO RECEIVE THE LATEST LIFESTYLE, BEAUTY & HEALTH TIPS PLUS SOME EXCLUSIVE GOODIES!

We don’t spam! Read our Privacy Policy for more info.